Tr. Kov 29th, 2023
Anekdotai apie mokyklą

Klasės ekskursija po statybvietę. Staiga įvyksta nelaimingas atsitikimas – iš didelio aukščio nukrinta ir susižaloja statybininkas. Grįžus į mokyklą mokytoja analizuoja įvykį;
– Vaikučiai kas pasakys kodėl įvyko nelaimė?
Onyte:
– Darbininkas nesilaikė saugumo taisyklių todėl ir nukrito.
– Šaunuolė Onytė – dešimtukas.
– Na, o tu Petriuk ką manai?
– Jį nubaudė Dievas už tai, kad keikėsi!
– ???
– Jis sake:” bl**t, n**ui, mažas, nejudink kopėčių!!!

***

Fizinio mokytojas sako mokiniams:
– Na, kurie iš jūsų rūko, išeikit į priekį.
Keli mokiniai išeina, kiti stovi vietoje.
– Dabar, kol mes parūkysime, visi apibėgs penkis ratus aplink stadioną.

***

Mokytojas klausia Mariaus:
– Kodėl neatlikai namų darbų?
– Mūsų namuose įvyko trumpas sujungimas.
– Ir ką veikei visą vakarą tamsoje?
– Žiūrėjau televizorių.
– Be elektros? – stebisi mokytojas.
– Taip, juk turėjau žvakę.

***
Kalbasi du mokiniai:
– Mes tik ką rašėm anatomijos kontrolinį. Romas gavo dvejetą.
– Už ką?
– Už “špargalkę”. Mokytoja pagavo jį beskaičiuojantį šonkaulius.

***

Tėvas skambina kaimynui:
– Tu sūnui matematikos namų darbus išsprendei?
– Išsprendžiau.
– Duok nusirašyti…

***

Atėjo į mokyklą Petriukas visai baltas. Mokytoja jo klausia:
– Kodėl tu toks baltas, gal sergi?
– Ne, tiesiog mama mane šiandien nuprausė.

***

– Tėti, šiandien mokykloje mažasis tėvų susirinkimas.
– Ką reiškia “mažasis”?
– Na, tu, aš ir direktorius.

***

Mažoji Laimutė melžiasi prieš miegą:
– Brangusis Dievuli, saugok mano tėvelį ir mamytę, ir tetą Lizą… Ir padaryk, kad Paryžius būtų Anglijos sostinė, nes kitaip mano kontroliniame darbe bus klaida!

***

Mokytoja: Vaikai, kas pas jus šeimoje seniausias?
Onutė: močiutė…..
Joniukas: senelis….
Petriukas: pro-pro-pro-pro-pro-pro-proooosenelis.
Mokytoja: negali būti?!
Petriukas: ga-ga-ga-gaali

***

– Išvardinkite man keturis naminius gyvūnus, – sako mokytoja.
– Šuo ir trys šuniukai, – žvaliai atsako Petriukas.

***

Petriukas klausia:
– Mokytoja, ar Ramusis vandenynas visada ramus?
– Ar negali paklausti ko nors protingesnio, – nepatenkinta mokytoja.
– Galiu. Tada pasakykit, nuo ko numirė Negyvoji jūra?

***

Mokytoja:
– Petriuk, kodėl tu vėl vėluoji į pamokas?
– Jūs gi man sakėte, mokintis niekada ne vėlu

***

Matematikos mokytoja „auklėja“ mokinį:
– Kai aš buvau tavo metų, teisingai ir noriai spręsdavau visus uždavinius!
– Tikriausiai turėjot gerą mokytoją?

***

Mokytojas:
– Dabar aš jums įrodysiu Pitagoro teoremą.
Iš galinio suolo:
– Ar verta? Mes jumis ir taip tikime!

***

– Neįsivaizduoju, kaip vienas žmogus gali tiek klaidų pridaryti?
– Kodėl vienas? – išdidžiai sako Petriukas. – Kartu su tėvu darėm!

***

Mokytojas:
– Petriuk, rytoj į mokyklą be tėvo neateik!
– O poryt?

***

Mokytoja:
– Petriuk, kiek bus penki plius penki?
– Vienuolika.
– Petriuk, ištrauk rankas iš kišenės, kai skaičiuoji…

***

Parodyk žemėlapyje Geltonąją jūrą!
Negaliu, nes čia jos visos mėlynos.

***

Mokytoja:
– Kokius 2 žodžius mokiniai vartoja dažniausiai?
Mokinys:
– aš nežinau
– teisingai

***

Šiaulių mokykloje…
– Pasakykite tris gyvūnų pavadinimus, kurie baigtųsi raide “C”..
– Liūc, begemoc ir kašaluoc…

***

– Vaikai, koks paukštis nesuka lizdo? – klausia gamtos mokytoja.
– Gegutė.
– Teisingai. O kodėl ji nesuka lizdo?
– Tai kad gyvena laikrodyje…

***

Grįžta pirmokas rugsėjo 1-ąją iš mokyklos ir pareiškia:
– Viskas, į mokyklą aš daugiau neisiu!
Tėvai klausia jį:
– Kodėl? Kas atsitiko?
– Rašyti aš nemoku, Skaityti irgi nemoku. Tai dar ir kalbėtis neleidžia!

***

Klasės auklėtoja:
– Gal, vaikai, kuris iš jūsų šį savaitgalį padarėt gerą darbą?
– Aš padariau, – sušuko Marytė.
– Šeštadienį nuvažiavau pas močiutę ir tuo ją nudžiuginau, o sekmadienį išvažiavau ir ji dar labiau apsidžiaugė!

***

Eina Petriukas į mokyklą. Ateina ir mato: nėra mokyklos… Vietoj jos lygus laukas, o po jį sargas su šluota sukinėjasi…
– Atsiprašau, dėde.. O kur mokykla?
– Nėra mokyklos. Sudegė tavo mokykla.
– Aa.. Po kiek laiko vėl prieina:
– Dėde, dėde.. O tai kur dabar reikia eiti mokytis?
– Ką aš žinau. Nėra tavo mokyklos. Sudegė. Eik iš čia.
Nueina. Po kiek laiko vėliau:
– Dėde, a dėde!! O tai kaip dabar bus? Kur aš mokysiuos?..
– Atstok tau sakau! Nėra tavo mokyklos!! Ir nebus!
– Ech, pagalvojo Petriukas,- klausyčiaus taip ir klausyčiaus…

***

Ateina į klasę Petriukas su ištinusia lūpa. Draugai teiraujasi, kas jam atsitiko.
– Plaukiojom su tėvu valtimi po ežerą, ir man ant lūpos nutūpė vapsva.
– Ir ji tau įkando? – susidomėjo draugai.
– Ne, nespėjo, – papurtė galvą Petriukas, – tėvas ją irklu užmušė.

***

Mokytojas uždavė mokiniams parašyti rašinėlį apie šunį.
Kitą dieną, patikrinusi namų darbus, paklausė Petriuką su Jonuku,
kuris nuo kurio nusirašė.
– Judviejų rašinėliai žodis žodin panašūs,- pasakė.
– Mes nenusirašėme, – atsikalbinėjo Petriukas su Jonuku. – Mudu abu rašėme
apie kaimynės Margį.