An. Geg 30th, 2023
Citatos apie draugystę

Verčiau apsupk save draugais nei tvora.

Čekų patarlė

Kad susirastum draugą, turi užmerkti vieną akį. Kad jį išlaikytum – abi.

Norman Douglas

Jei turėčiau pasirinkti – išduoti tėvynę ar draugą, viliuosi, man užtektų drąsos išduoti tėvynę.

E. M. Forster

Mažai draugų turintis žmogus nėra iki galo atsiskleidęs. Ištisi jo prigimties klodai būna įkalinti ir niekados neišreikšti. Pats žmogus neįstengia jų išlaisvinti, nė nenutuokia apie juos. Vien tik draugai gali jį pažadinti atsiverti.

Randolph Bourke

Draugas – tai poema.

Persų patarlė

Draugystė yra menas, bet tik labai nedaug žmonių gimsta su jos dovana.

Kathleen Norris

Draugo poreikis neabejotinai tiesiogiai susijęs su išpažinties poreikiu.

Dr. Wilhelm Stekhel

Tai išimtinė draugystės teisė – taukšti nesąmones ir būti priimamam pagarbiai.

Charles Lamb

Ko gero, daugiausia džiaugsmo teikia tos draugystės, kuriose esama daug sutarimo, daug ginčų ir dar daugiau – asmeninio prielankumo.

George Eliot

Mano įsitikinimu, visų draugysčių pagrindas – seksua-linis.

Jean Cocteau

Vyro sėkmė su moterimi paprastai nenudžiugina net geriausių jo draugų.

Madame de Staël

Jei tik galėtum susibičiuliauti su moterimi, – kas per malonumas! – koks slaptingas ir asmeniškas tas savitarpio ryšys, palyginti su ryšiais su vyrais.

Virginia Woolf

Žinoma, kad platoniška draugystė įmanoma – bet tik tarp vyro ir žmonos.

Anonimas

Iš visų intelektualinių draugysčių nėra gražesnių už tas, kurios sieja pagyvenusius brandžius vyrus su jų jaunesniais mokslo, literatūros ir meno broliais. Būtent šiomis asmeninėmis draugystėmis, – kur kas labiau nei vieša veikla, – svarios minties ir didžių darbų tradicija palaikoma per amžius.

Philip G. Hamerton

Draugystė labai ilgai neatlaikys gausybės gerų patarimų krūvio.

Robert Lynd

Draugystės saitai, kad ir kokie lengvi, sutrūkinėja nuo nuolatinio artimo kontakto trinties.

Walter Scott

Aš negaliu viso savo draugiškumo skirti kuriam nors vienam draugui, nes nė vienas iš jų nėra visapusis. Vaikausi juose migloto panašumo, reikšmingesnių santykių aidų.

Anaïs Nin

Niekas taip nepakeičia nuomonės apie draugą kaip sėk-mė – tavo ar jo.

Franklin P. Jones

Jei du draugai prašo tave išspręsti ginčą, nesutik, nes vieno iš jųdviejų neteksi; ir atvirkščiai: jei su tuo pačiu prašymu į tave kreipiasi du nepažįstami žmonės, sutik, nes vieną draugą pelnysi.

Šv. Augustinas

Išskaičiavimas – draugystės pabaiga.

Airių patarlė

Nė vienas nėra toks turtingas, kad galėtų švaistyti draugus.

Turkų patarlė

Draugystės atlygis – ji pati. Besiviliantis kažko kitko nesuvokia, kas yra tikra draugystė.

Šv. Aelredas iš Rivo

Kiek nedaug draugų namų, kuriuos pasirinktumei susirgęs.

Samuel Johnson

Kai mūsų draugai gyvi, matome, kokių gerų savybių jie stokoja; kai mirę – tik jas ir prisimename.

J. Petit-Senn

Draugų nustojame per dažnai arba per retai juos lankydami.

Škotų patarlė

Žmogų, netekusį gimdytojo, vadiname našlaičiu; našliu – vyrą, nustojusį žmonos. O kaip vadiname patyrusįjį tą neišmatuojamą draugo netekties liūdesį? Čia visos kalbos bejėgiškai prikanda liežuvį.

Joseph Roux

Jei stebuklingai įgytume galios skaityti kits kito mintis, pirmasis jos sukeltas padarinys būtų visų draugysčių nutraukimas.

Bertrand Russell

Apvylusius draugus visados pakeičia nauji, kurie pasirodo sunkiausiomis akimirkomis ir iš pačios netikėčiausios aplinkos.

Henry Miller