Kt. Kov 23rd, 2023
Citatos apie džiaugsmą

Džiaugsmas dėl nieko ir nežinojimas apie nieką — tai tikras džiaugsmas ir tikras žinojimas.

LIE DZĖ

Juokas slopina įtampą, nes jis yra poilsis.

ARISTOTELIS

Gera netekti tokio džiaugsmo, su kuriuo kartu išnyksta ir liūdesys.

PUBULIJUS SIRAS

Juokitės, jei esate išmintingi.,

MARCIAUS

Paprastai paskutinis juokiasi tas, kuriam priešakyje stinga vieno danties.

B. SPINOTA

Laukti džiaugsmo — taip pat džiaugsmas.

G. E. LESINGAS

Juokas yra žmogiškesnis dalykas už pyktį.

G. E. LESINGAS

Džiugesys — tai dangus, po kuriuo klesti viskas, išskyrus pyktį.

ŽANAS POLIS

Linksmam visas pasaulis atrodo linksmas.

J. V GETE

Vienos ašaros duotos džiaugsmui, kitos — skausmui. Pirmosios gaivina, antrosios degina.

K. BINI

Žmogus gali pretenduoti į džiaugsmą ir laimę tik tiek, kiek jų teikia kitiems.

E. FON FEICHTERSLEBENAS

Tas, kuris juokiasi, visada nugali verkiančius.

H. DE BALZAKAS

Žmonės, kurie patiria per daug džiaugsmo, neišvengiamai bunka.

H. DE BALZAKAS

Nusijuokti geru, skaidriu juoku gali tik labai geras žmogus.

N. GOGOLIS

Tiesa juoke.

DE ŽIRARDEN

Nuo kiekvieno tavo džiaugsmo Zemė pralinksmėja su tavim.

A.MANDZONIS

Pasidalytas džiaugsmas auga.

DŽ. DŽ. HOLENDAS

Džiaugsmas suartina, o skausmas sutelkia.

A. BUŽARAS

Tas, kuris bijo juoko, nemėgsta tiesos.

TURGENEVAS

Visa, kas yrą džiaugsminga, didina gyvenimo jėgas.

H.SPENSERIS

Didžiausias gyvenimo džiaugsmas — jausti, kad esi reikalingas ir artimas žmonėms.

A.ČECHOVAS

Humoras — tai gelbėjimo ratas gyvenimo bangose.

V KABĖ

Paprastai apie žmogų galima spręsti iš to, iš ko jis juokiasi.

V MIZNERIS

Tie, kurie bijo juokų, netiki savo jėgomis. Tai herakliai, kurie bijo kutulio.

P VALERI

Neprarask humoro. Žmogui jis yra tas pat, kas aromatas rožėms.

DŽ.GOLSVORTIS

Nė pats velnias nieko negali padaryti žmogui, kol šis dar sugeba

juoktis.

A. MIUNTĖ