Kt. Kov 23rd, 2023
Citatos apie gyvenimą

Jeigu tau sako, kad gyvenimas sunkus, tu paklausk: „palyginus su kuo?“ Bruno Ferrero

Gyvenimas trunka akimirką begaliniame laike. Piero Ferrucci „Vaikai mus moko“

Nėra didesnio nugalėtojo už tą, kuris sugebėjo nugalėti save patį. H. Bičeris

Mūsų kelias – ne švelni žolė. Tai kalnų takas su daugybe uolų. Bet jis veda aukštyn, į priekį, link saulės. Ruth Westheimer

Negalvoju apie kančias, tik apie išliekantį grožį. Anne Frank

Negalima sutrumpinti kelio ten, kur iš tiesų verta eiti. Beverly Sills

Mūsų gyvenimas – kaip saulės kelias. Tamsiausiu momentu tikrai žinau – vėl išauš diena. Londono „Times“ redakcinė skiltis

Kai įveiksime vėjus, bangas, potvynius ir žemės trauką, pažabosime meilės galias. Ir tada antrą kartą pasaulio istorijoje žmogus atras ugnį. Pierre Teilhard de Chardin

< …> mokėkime gyventi nors ir dūžtančiose formose. Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė, todėl neaimanuokime, jei aplinkui tamsu, mes nemokame sau kelio nušviest. Kiekvienas nešam sielą lyg žibintą. < …> V. Mačernis

Jei norite, kad gyvenimas jums šypsotųsi, iš pradžių dovanokite jam savo gerą nuotaiką. B. Spinoza

Netekti gyvybės – menkas dalykas; bet matyti, kaip mūsų gyvybė netenka prasmės, kaip nyksta mūsų gyvenimo tikslas – štai kas nepakeliama. Neįmanoma gyventi be tikslo. A. Kamiu

Mes randame gyvenime tai, ką patys jam suteikiame. R. V. Emersonas

Man žmogaus gyvenimas – gūdi liūdna naktis, kurios nebūtų įmanoma ištverti, jeigu kur ne kur nesublykčiotų žaibai, kurių akimirksnio šviesuma tokia guodžianti ir nuostabi, kad panaikina ir pateisina ištisus tamsos metus. H. Hesse

Gyvenimas pats savaime nėra nei gėris, nei blogis, o tik jų buveinė; koks jis bus, priklausys nuo mūsų pačių. M. Montenis

Manau, kad vienintelis dalykas, kurio dėka mes galime žiūrėti į savo pasaulį be pasibjaurėjimo, yra grožis, kurį žmonės kartais sukuria iš chaoso. Jų tapyti paveikslai, jų sukomponuota muzika, jų parašytos knygos ir jų pačių gyvenimas. Iš viso to pats gražiausias dalykas yra gražus gyvenimas. Tai tobulas meno kūrinys. V. S. Moemas „Dažytas vualis“

Jei pernelyg ilgai svarstysite, kaip gyventi, netikėtai pastebėsite, kad jau nugyvenote gyvenimą. G. B. Shaw

Šiame gyvenime svarbiausia ne tai, kur stovime, o kuria kryptimi judame. O. V. Holmsas

Reikia tikėti, kad laimė galima, jeigu nori būti laimingas. L. Tolstojus

Dabartis niekuomet nesudaro mūsų tikslo; praeitis ir dabartis mums tik priemonės. Viena ateitis yra mūsų tikslas. Vadinasi, mes niekuomet negyvename, o tik rengiamės gyventi. B. Paskalis

Jei žmogui būtų duota begalė laiko, tai rytdiena jam nesiskirtų nuo šios dienos – žmogus nesusitelktų veiklai. Mirtis ragina turimą laiką tinkamai naudoti, atmetant nesvarbius dalykus ir susitelkiant prie svarbių. Gyvenant mirties akivaizdoje, suvokiamas savo ribotumas ir kasdienių rūpesčių menkumas. Atsivėręs mirčiai, žmogus tampa laisvas – susitelkia į save patį. Kiekvieną akimirką gresia mirtis, dėl to kiekviena akimirka įkūnija žmogaus gyvenimo prasmę.

O kas yra gyvenimas? Tai, kas vyksta šią akimirką. E. M. Remarque „Juodasis obeliskas“

…savo gyvenime aš težinau vieną vienintelį nepaprastą įvykį: tą mano žmogiškąjį gyvenimą nuo lopšio iki karsto, šitą paslaptingą minčių ir aistrų, žinojimo, tikėjimo ir vilties audinį, kur buvo, yra ir bus per daug skausmo, kur buvo, yra ir bus per daug džiaugsmų… Jurgis Baltrušaitis

Meistrus darbas puošia, bet ne kalbos apie tai. Tautosaka

Gyvenimas – tai kalnas: kopiame lėtai, žemyn lipame greitai. G. De Mopasanas

Gyvenimas – repeticija spektaklio, kuris neįvyks. Iš filmo „Amelija iš Monmartro“