Kt. Kov 23rd, 2023
Citatos apie jausmus

Jei meilė žmonėms nėra pataikavimas, o neapykanta jiems nėra jų skriaudimas, ir meilė, ir neapykanta yra tyros.

KUNG S UNANGAS

Niekada nėra taip naudinga delsti kaip pykstant.

PUBULIJUS SIRAS

Linksmumas veda į palankumą, pyktis — į atsiskyrimą nuo žmonių. O atsiskyrus kyla nepalankumas žmonėms.

VANG ČUNGAS

Visa mūsų išmintis randasi iš jausmų.

LEONARDAS DA VINČ1S

Kiekvienas samprotavimas baigiasi nuolaida jausmui.

B. PASKALIS

Jausmai nepatikimi.

CHARA SAIKAKU

Protas ir jausmas padeda vienas kitam ir vienas kitą papildo. Tas, kuris klauso vieno iš jų patarimo, o kito nepripažįsta, be reikalo išsižada tos pagalbos, kuri mums duota.

L. DE VOVENARGAS

Iš to paties jausmo kyla menas ir dorybė.

J. G. FORSTERIS

Jausmą galima priversti nutilti, bet neįmanoma nurodyti jam ribų.

E E HEKERIS

Meilė — egoistiškiausias iš visų jausmų.

R. B. DE KONSTANAS

Jausmai neapgauna; apgauna jais remiantis susidaryta nuomonė.

J. V GĖTĖ

Jausmas — ugnis, o mintis — alyva.

V BELINSKIS

Tikras jausmas nedalomas: arba jis vientisas, arba jo nėra.

H. DE BALZAKAS

Niekas nekyla taip greitai kaip priešiškumo jausmas.

A. DE MIUSĖ

Tik tie jausmai šventi, kurie perėjo metų, išbandymų žaizdrą ir nesibaigia priklausomai nuo geografijos bei metų laikų.

A. GERCENAS

Tiems, kuriems nesvetimas pykčio jausmas, nesvetimas ir meilės jausmas.

V. HUGO

Ne idėja, o jausmu patraukiami žmonės.

H. TENAS

Dažnai žmonės užpildo pykčiu savo proto spragas.

V R. OLDŽERIS

Visi kilnūs jausmai susiję su kažkokiu nenusakomu liūdesiu.

L. TOLSTOJUS

Visi jausmai, kurių šaltinis — meilė visam pasauliui,— geri, o

kurių — savimyla,— blogi.

L. TOLSTOJUS

Iš visų gailesčių didžiausias yra gailėjimasis paties savęs.

M. K. ČIURLIONIS

Be tam tikros mąstymo kultūros negali būti subtilių jausmų.

A. FRANSAS

Aistrą pranoksta tikras jausmas.

A. MORUA

Visus didžiausius atradimus padarė tie žmonės, kurių jausmai pranoko mintis.

Č. H. PARKCHERSTAS

Jausmas užpildo nemokšiškumo spragas.

E. GODENAS