Tr. Kov 29th, 2023
Citatos apie kovą

Viskas randasi per kovą.

HERAKLITAS EFESIETIS

Tiktai kovodamas žmogus gali pasiekti didžiausią gerovę ir laimę.

SOKRATAS

Pati didžiausia pergalė — nugalėti save.

PLATONAS

Ten, kur vienybė, visada ir pergalė.

PUBULIJUS SIRAS

Vargas nugalėtiesiems.

LIVIJUS

Atėjau, pamačiau, nugalėjau.

CEZARIO

pranešimas

senatui

Dažniausiai nugali tas, į kuri nežiūrėta rimtai.

ERAZMAS

Mums patinka tik kova, o jokiu būdu ne pergalė.

B. PASKALIS

Be rizikos laimėjęs, be šlovės triumfuoji.

E ŠILERIS

Idėjas galima nuginkluoti tik kitomis idėjomis.

H. DE BALZAKAS

Neviltis ir delsimas — tai baimė, sukelianti pralaimėjimą.

H. D. TORAS

Pavojus pralaimėti kovoje neturi mūsų sulaikyti nuo tokio reika

lo, kurį laikome teisingu.

A. LINKOLNAS

Jeigu laikote dramblį už užpakalinės kojos, o jis bando ištrūkti,

geriausia jį paleisti.

A. LINKOLNAS

Nugalėtojo nedidžiadvasiškumas perpus sumažina pergalės reikšmę ir naudą.

DŽ. MADZINIS

Kas yra pralaimėjimas? Viso labo mokykla, pirmas žingsnis į kažką

tobulesnio.

V FILIPSAS

Pergalę galima veikiai pasiekti, bet sunku įtvirtinti.

L. RANKĖ

Pralaimėjimas paverčia kaulus titnagu, o kremzlę — raumenimis,

pralaimėjimas daro žmones nenugalimus.

H. V BIČERIS

Kai jums pasidaro labai sunku ir viskas atsigręžia prieš jus, ir

atrodo nėra jėgų kęsti nė minutė s, jokiu būdu nepasi duokit e — kaip

tik tokiais momentais kovoje įvyksta persilaužimas.

H. BIČER-STOU

Pralaimėjimas, kad ir koks bjaurus, gali būti vienintelis kelias į

prisikėlimą.

A. DE SENT EGZIUPERI

Pralaimėjimo nėra, kol pats žmogus neprisipažino nugalėtas.

DŽ. DANIELSAS

Nugalėtojas visada perima tam tikrų bruožų iš nugalėtojo.

B. ŠO

Kovotojas ir su trūkumais yra kovotojas, o musė be trūkumų — tik nepriekaištinga musė.

A. DOVŽENKA

Galabydamas savo artimą, nesakyk, kad kovoji dėl idealo.

E. KROTKIS

Tikrasis pralaimėjimas yra principų išdavimas, atsisakymas savo

teisių ir niekingas nuolaidumas blogiui.

DŽ. NERU

Kovojančiam žmogui pralaimėti ne gėda.

Ž. ‘ROMĖNAS

Pralaimėjimas tik tada vertas paniekos, kai po jo pasiduodama.

A. DŽ. KROMNAS

Didžiuokis vien tokiomis pergalėmis, kurių pasieksi kovodamas pats su savimi.

Ž. VOLFROMAS