Tr. Kov 29th, 2023
Mintys apie aistras

Nėra didesnės nelaimės kai nežinoti savo aistros ribų.

LAO DZĖ

Valdymasis — pati didžiausia valdžia, būti pavergtam savo aistrų — pati didžiausia vergovė.

SENEKA

Aistra — pasaulį pagrobiantis uraganas, protas — spingsinti žibė.

I. KANBU

Aistros — tai vienintelės oratorės, kurios visada įtikina. Nežinome nė šimtosios dalies to, ką daryti mus gali priversti aistros.

E DE LAROŠFUKO

Išminčių ramumas yra ne kas kita kaip mokėjimas slėpti savo jaudulius.

E DE LAROŠFUKO

Jei mokame atsispirti savo aistroms, tai paprastai ne todėl, kad esame stiprūs, o todėl, kad tos aistros silpnos.

E DE LAROŠFUKO

Aistra žengia priekyje ir vedasi iš paskos meilę.

ICHARA SALKAKU

Didi aistra — tai savotiška siela, savaip nemirtinga ir nepriklausoma nuo kūno.

B. DE FONTENELIS

Aistros — mūsų nesuskaičiuojamų paklydimų šaltinis — vis dėlto skatina švietimą.

K. A. HELVECIJUS

Visos aistros geros, kol jas valdome, visos blogos, jeigu joms paklūstame.

Ž. Ž. RUSO

Aistros nepaliaujamai smerkiamos, joms priskiriamos visos žmonių nelaimės ir pamirštama, kad jos yra ir visų mūsų džiaugsmų šaltinis.

D. DIDRO

Žmogaus aistros nuolat būdrauja tykodamos sau grobio, o protas miega, kol pažadinamas.

J. G. HERDEKLS

Troškimas valdyti protus — tai viena iš pačių stipriausių aistrų.

NAPOLEONAS I

Žmogus turi būti prieinamas aistroms, bet ir pajėgus jas valdyti.

ŽANAS POLIS

Geriausias būdas nuraminti širdį — proto darbas.

G. DE LEVTSAS

Joks didis dalykas pasaulyje neapsiėjo be aistros.

G. HĖGELIS

Užgimstanti aistra gera tuo, kad ji vienodai nesuvokia savo atsiradimo ir negalvoja apie baigtį; džiugi ir šviesi, ji nejaučia, kad gali prisišaukti nelaimę.

J. V GĖTĖ

Truputis aistros protą aštrina, daug — slopina.

STENDALIS

Aistra — tai proto apsvaigimas.

R. SAUTĖJUS

Širdį sunkiau nuraminti negu sujaudinti.

E R. DE ŠATOBRIANAS

Didžios aistros tokios pat retos kaip meno šedevrai.

H. DE BALZAKAS

Aistra nepripažįsta sandėrių, ji pasirengusi visokioms aukoms.

H. DE BALZAKAS