Tr. Kov 29th, 2023
Mintys apie gudrumą

Duoti mažai, už tai daug tikintis, vadinasi, savo dovanomis skatinti vien baimę.

MO TI

Apgaudinėjimas ir apsukrumas yra neteisėtumo pagalbininkai.

KUNG SUN JANGAS

Prastuolis savo klaidas spalvingai padabina.

KONFUCIJUS

Melas ir beprotybė velkasi tiesos drabužius, o apgaulė užgožia teisumą ir nuoširdumą.

VANG ČUNGAS

Gudrumą laikome nelemta ir sukta išmintimi.

E BEKONAS

Gudrumas — niūri bedalystės šventovė.

E ČESTERFILDAS

Būti pernelyg gudriam — viena iš pačių gėdingiausių kvailybės atmainų.

G. LICHTENBERGAS

Vagis be aukštojo išsimokslinimo gali nudžiauti ką nors iš prekinio traukinio, o jeigu baigė universitetą, sugeba pavogti visą geležinkelį.

T RUZVELTAS