Tr. Kov 29th, 2023
Mintys apie laimę

Laimingas ne tas, kuris toks kam nors atrodo, o tas, kuris pats toks jaučiasi.

PUBULIJUS SIRAS

Laimė tenka tam, kuris daug dirba.

LEONARDAS DA VINČIS

Tik bendroje laimėje galima rasti savo asmenine laimę.

T HOBSAS

Svetima laimė visad mums atrodo perdėta.

Š. MONTESKJĖ

Dorybė neatneša laimės, bet moko mėgautis ja, jei ji yra.

Ž. Ž. RUSO

Kas laimės ieško prabangoje ir lėbavime, panašus į tą, kuris atiduoda pirmenybę žvakės mirgėjimui, o ne saulės švytėjimui.

NAPOLEONAS I

Laimingieji turi vieną trūkumą, iš kurio niekad neišsivaduoja: jie laiko nelaiminguosius pačius savo nelaimių kaltininkais.

E. R BOŠENAS

Nieko nėra kilniau ir nuostabiau kaip suteikti laimę daugumai žmonių.

L.VAN BETHOVENAS

Laimė beldžiasi mažiausiai kartą į kiekvienas duris.

V GEZLITAS

Didelė laimė nepažinti nelaimės.

ŠEERIS

Iš visų kelių, kurie veda į laimę, patys tikriausi — darbas ir atkaklumas.

L.REIBO

Jei kada nors, vydamiesi laimę, rasite ją, tai, panašiai kaip senė, ieškanti savo akinių, pastebėsite, kad ji visą laiką buvo jums ant nosies.

H.V ŠO

Laimingieji neturi stengtis būti dar laimingesnį.

T FONTANE

Visais amžiais visos tautos, visos klasės laimę suprato skirtingai. Jei palygintume valstiečio ir filosofo oro pilis, pastarųjų architektūra būtų kitokia.

H SPENSERIS

Kartą gyvenime Fortūna beldžiasi i kiekvieno žmogaus duris, bet žmogus dažniausiai tuo metu sėdi kaimyninėje smuklėje ir negirdi jos beldimo.

M.TVENAS

Neabejotina laimės sąlyga yra darbas: pirma, mėgstamas ir laisvas darbas, antra, fizinis darbas, žadinantis apetitą ir suteikiantis stiprų, ramų miegą.

L TOLSTOJUS

Reikia būti santūriam, kai kalbi apie savo laimę.

Ž. RENARAS

Sunku pasakyti, kas atneša laimę. Turtas ir neturtas, be abejo, negali to padaryti.

K. CHABARDAS

Laimė yra žinoti savo galimybių ribas ir būti jomis patenkintam.

R. ROLANAS

Norint būti laimingam su žmonėmis, reikia prašyti jų tik to, ką jie pajėgia.

T BERNARAS

Laimė yra santykinė kaip virimo temperatūra.

VU DŽING SIUNGAS