Tr. Kov 29th, 2023
Mintys apie pavydą

Pavyduolis liūdi arba todėl, kad jį patį užklupo nelaimė, arba dėl to, kad pasisekė kam nors kitam.

BIONAS BERISTENIETIS

Pavydus žmogus suteikia sau nemalonumų tarsi priešui.

DEMOKRITAS

Ar tyrų ir dorų darbų gali nedengti pavydaus šmeižto dulkės?

VANG ČUNGAS

Jeį kas nors atliktų kad ir šimtus ar tūkstančius darbų, vertų pripažinimo, vis tiek jį suptų minia pavyduolių.

VANG ČUNGAS

Pavydas — laimingųjų priešas.

EPIKTETAS

Pavydas protui yra kaip skausmas akims. Iš pavydo protas gali apakti.

A. N. DŽAMIS

Pavydas niekada neturi šventės.

E BEKONAS

Pavyduoliai mirs, bet pavydas — niekados.

MOLJERAS

Smalsumas atsiranda iš pavydo.

MOLJERAS

Pavydas nesutaikomesnis už neapykantą.

E DE LAROŠFUKO

Pavyde glūdi daugiau garbėtroškos nei meilės.

E DE LAROŠFUKO

Pavydas minta abejonėmis ir tuojau pat virsta įniršiu arba praeina, vos tik įsitikinimas pakeičia abejones.

E DE LAROŠFUKO

Neretai giriamasi aistromis, net pačiomis nusikalstamiausiomis, bet pavyd as — aistra drovi ir gėdinga, kurią visi slepia .

E DE LAROŠFUKO

Pavyduolis visada randa daugiau negu ieško.

Iš pavydo žmogus niekada netaps turtingesnis.

DŽ. RĖJUS

Pavydas yra sielos nerimas dėl to, kad mūsų geidžiamą gėrį turi kitas žmogus, kurio nelaikome vertesniu už save jį turėti.

G. V LEIBNICAS

Su pavydo vėliava žingsniuoja neapykanta, šmeižtas, išdavystė ir intrigos.

K. A. HELVECIJUS

Smarkus pavydas pridaro daugiau nusikaltimų už gobšumą ir garbėtrošką.

VOLTERAS

Pavydas — viso labo kvailas išdidumo kūdikis arba bepročio liga.

P BOMARŠĖ

Skurdo vaizdas pavyduolių nejaudina.

J. V GĖTĖ

Pavydas būna šiurkštus, jei nepasitiki tuo, kurį myli; pavydas būna subtilus, jei nepasitiki pačiu savimi.

P PANANTIS

Viskas aišku pavydui, o įrodymų nėra.

Žmogus, kuris pavydi visam pasauliui, visada bus vargšas.

STENDALIS

Pavydas — vidinis purvas, neišvengiamai išsiveržiantis laukan.

BAKICHANOVAS

Pavydas dažnai yra ne kas kita kaip nerimastingas tironijos siekimas meilės sferoje.

PRUSTAS

Pavydo kančia atsiranda save atidavus mylimajam. Perduodamas gautą sielą kitam, blogesniam, mylimasis žemina tave, ir dėl to kankinamai skaudu: tave tartum žudo niekšingo liudininko akivaizdoje.

M. PRIŠVINAS